UEC de BARCELONA
UEC de Barcelona UEC de Barcelona
   Soci virtual Notícies Entitat Cursos   

50è aniversari de la SIM


Logo Cursa Bassiero 2017


Curs de Medicina i Socors de Muntanya
Avís legal

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels textos i fotografies publicats a la web sense l'expressa autorització escrita dels titulars del © Copyright.

Avís legal sobre l'accés al lloc web de la UEC de Barcelona


Tota la informació continguda en aquest lloc web -concepte, disseny gràfic i el codi en els diversos llenguatges de programació- constitueix una obra la propietat intel·lectual de la qual pertany exclusivament a la UEC de Barcelona

Els usuaris d'internet que accedeixin a aquesta web podran visualitzar la informació que conté, imprimir-la, copiar-la i efectuar downloads o reproduccions privades en el seu sistema informàtic, sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o s'instal·lin en un servidor connectat a internet o a una xarxa local. Queda, per tant, expressament prohibida la utilització amb fins comercials i la seva distribució, així com la modificació, alteració o descompilació. La reproducció, transformació, distribució, modificació, cessió, comunicació pública i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació, queden prohibits. Així doncs, l'accés a qualsevol tipus de contingut del lloc web de la UEC de Barcelona no implica cap llicència per a la seva reproducció i/o distribució i no està permès fer-ho sense el consentiment previ de la UEC de Barcelona.

La UEC de Barcelona es reserva el dret d'efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web. Podrà canviar la informació continguda, la configuració, la presentació, els serveis o la forma en què es presenten o es localitzen.

En accedir a aquest lloc web s'accepta que la UEC de Barcelona no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es derivi de l'accés o ús de la informació del citat lloc web o de l'accés a d'altres matèries d'internet a través de les connexions amb aquest lloc web. El copyright del material contingut en aquest lloc web és propietat de la UEC de Barcelona.

Les eventuals referències que es facin al lloc web de la UEC de Barcelona, a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altre informació fent servir una marca o nom comercial, de fabricant o de subministrador que sigui de titularitat de tercers, no implica suport, patrocini o recomanació per part de la UEC de Barcelona.

La propietat intel·lectual i els drets del lloc web de la UEC de Barcelona no es poden reproduir ni totalment ni parcialment sense el permís explícit de la UEC de Barcelona. La UEC de Barcelona perseguirà l'incompliment de les anteriors condicions així com la utilització indeguda del seu lloc web i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.


© UEC de Barcelona
Som al Carrer de Rocafort, 7, Baixos, 08015 Barcelona | Telèfon: 93 454 58 55 | Email: secretaria@uecbarcelona.org | Horari d'obertura: Dilluns, Dimecres i Divendres de 19h a 21h.
Avís legal | Política de privacitat | Webmaster