Història

La Unió Excursionista de Catalunya de Barcelona es considera fundada l’any 1931, amb la fusió de les entitats: Associació Joventut Excursionista Avant (1904), Centre Excursionista Pàtria (1915), Centre Excursionista de la Penya Irònica (1925), Grup Excursionista de la Unió Professional (1928) i el Grup Excursionista Isards (1929). 

L’any 1932 es denominà Unió Excursionista de Barcelona – Centre, i l’any 1933 ja va adoptar l’actual denominació Unió Excursionista de Catalunya de Barcelona (UEC Barcelona). De totes aquestes entitats fusionades, la més antiga, l’Avant, fou creada l’any 1904, així doncs es considera que és en aquesta data quan s’inicien les activitats de l’actual UEC Barcelona.