Funcionament

Per assistir a les activitats de la SIM cal complir 5 requisits imprescindibles:

NOTA: Pel bon funcionament de la secció i en conseqüència de les activitats, és imprescindible que tothom conegui i compleixi el funcionament descrit en aquest document. (Descarrega’t el document)

1. Ser soci de l'entitatmore_vert
1. Ser soci de l'entitatclose
 • -Dirigir-se a secretaria.
 • -Omplir formulari corresponent
 • -Tramitar el pagament a secretaria (65€)

Si s’és nou, existeix la possibilitat de fer-se soci temporal per un cap de setmana com a prova.

Ningú que no sigui soci de l’entitat pot assistir a les activitats de la secció. Tampoc podran assistir-hi els endeutats econòmicament amb l’entitat.

 

2. Estar federatmore_vert
2. Estar federatclose

Estar federat significa tenir una assegurança que cobreix totes les activitats de la SIM (FEEC modalitat C)

Té validesa durant tot un any natural (de gener a desembre).

Tramitació a finals d’any des de secretaria i s’efectua el pagament unificat amb la quota de soci en un rebut domiciliat al gener.

Si s’és nou existeix la possibilitat de fer-se una assegurança temporal que té validesa pel cap de setmana que es  contracti (Com a molt tard, el dimecres abans del cap de setmana de la sortida)

 • Infants de 6 a 13 anys, preu: 11,10€
 • Infants de 14 a 16 anys, preu: 13,90€
 • Infants de 17 anys, preu: 86,40€
 • Infants majors de 18, preu: 101,90€

Taula preus Feec 2021

Ningú que no tingui l’assegurança no pot assistir a les activitats de la secció.

3. Pagar la matrícula de SIMmore_vert
3. Pagar la matrícula de SIMclose

La matrícula serveix per pagar les millores de material de la SIM

Preu de 30€. El pagament es farà juntament amb la FEEC i la quota de soci en un rebut unificat i domiciliat al gener.

Com a maxim es pot fer una sortida de prova (sense pagar matricula) per veure si es vol assistir a les activitats de la secció.

 

4. Entregar complimentats els papersmore_vert
4. Entregar complimentats els papersclose

Els documents que cal entregar als monitors del subgrup corresponent o a secretaria són:

 • Full d’inscripció i drets d’imatge (Full 1).
 • Autorització del responsable (Full 2) .
 • Fitxa mèdica (adjuntant la fotocòpia del calendari de vacunacions) (Full 3).

Els papers els trobareu a documents o demanant-los a secretaria. S’han de renovar cada any, per tant, tothom ha d’entregar-los a l’inici del curs.

Ningú que no hagi entregat tots els papers pot assistir a CAP activitat de la secció.

5. Apuntar-se a l'activitatmore_vert
5. Apuntar-se a l'activitatclose

Trobareu les activitats a l’apartat d’activitats (també per telèfon a l’entitat o en el mateix local), i s’ha de fer el pagament al compte comú de «La Caixa»:

IBAN ES60 2100 1391 9202 0006 6606

o bé, en efectiu a secretaria.

El pagament de les sortides  es realitzarà com a molt tard el dimecres abans de la sortida.

En les transferències cal fer constar el nom del participant de la sortida (no de qui fa l’ingrés!: mare, pare…).

S’aplicarà un recàrrec de 5€ si es paga un dia desprès i de 10€ si es paga dos dies desprès de la data limit.

En cas de no assistir a la sortidamore_vert
En cas de no assistir a la sortidaclose
 • Les baixes dels infants anunciades després de les 19 hores del dijous anterior a la sortida, només es retornarà el 50% de l’import.
 • Les baixes anunciades abans d’aquest termini es retornarà l’import complert de la sortida.
 • En cas que les baixes no siguin avisades no se’n retornarà l’import.

Si la sortida és anul·lada, seran retornats tots els diners.

Les devolucions dels diners només es realitzaran en efectiu a secretaria. Aquests diners seran guardats fins a la següent sortida, si no són recollits en aquest termini, passaran al fons comú de la secció.